Diensgroep Toerusting

& Navorsing (DGTN)

predikante begeleiding

Om Predikante te ondersteun, toe te rus en te begelei tot veerkragtigheid binne ʼn verskuiwende konteks, wat persoonsontwikkeling, spiritualiteitsontwikkeling én geloofsgroei behels; Die Predikante Begeleidingsentrum vorm die basis van waaruit mentorskap, geestelike begeleiding, retraits asook pastorale ontmoetings as aanbod geld.

Taakspan:

Gemeentebegeleiding Administratiewe Koördineerder Mathilda du Pisanie
PSD: Getuienis met uitsluitlike fokus VGK wat NGGO insluit Stephen Pedro
Ontvangsdame / Administratiewe beampte Nuwe Gemeenteontwikkeling en Kerklike Samewerking Sharon Naudé
Voorsitter / Administratiewe beampte Vrouebediening Ankia du Plooy
PSD: Jeug- en Familiebegeleiding Anriëtte de Ridder
Jeug- en Familiebegeleiding Maryke Fourie
PSD: Predikantebegeleiding Theunis Botha
Predikantebegeleiding Administratiewe Koördineerder Adrienne Bester