Diensgroep Toerusting

& Navorsing (DGTN)

Diensgroep Toerusting & Navorsing (DGTN)

TAAKSPANNE

Predikantebegeleiding

Kerkargief

n

Voortgesette bedienings- ontwikkeling (VBO)

Kuratorium

Seminarium

Hugenote Kollege

Dosenteraad

Rasversoening

Gender- geregtigheid

STLAS

Spiritualiteit

Navorsing

taakspanne

Predikantebegeleiding

Kerkargief

n

Voortgesette bedienings- ontwikkeling (VBO)

Kuratorium

Seminarium

Hugenote Kollege

Dosenteraad

Rasversoening

Gender- geregtigheid

STLAS

Spiritualiteit

Navorsing