gendergeregtigheid

Taakspan Gendergeregtigheid se droom is dat die kerk ‘n ruimte sal wees waar almal kan floreer. Ten einde hierdie droom te verwesenlik staan ons as taakspan graag gemeentes by deur:

  • Opleiding en toerusting
  • Fasilitering van prosesse
  • Materiaal oor verskeidenheid onderwerpe rakende gender
  • Retraites vir manne en vroue
  • Bystand, raad en kundigheid in die hantering van seksuele misdrywe en genderongeregtigheid

TAAKSPAN

Voorsitter:
Bianca Truter-Botha

Ondervoorsitter:
Sarizé Retief

Skriba:
Mareli Engel (Skriba)

Finansies:
Ankia du Plooy

Annelet Slazus
Lou-Maré Denton
Aneleh Fourie
Christine Kruger
Eugene Malan
Juanita Greyvenstein
Louis van der Riet
Rethie van Niekerk
Stefan de Klerk
Mias van Jaarsveld
Tilana Meyer-Morkel