Voortgesette

Bedieningsontwikkeling (VBO)

Voortgesette

Bedieningsontwikkeling (VBO)

Die volgehoue ontwikkeling van bedieningsvaardighede deur middel van Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) is vir die NG Kerk van deurslaggewende belang. Die VBO-Forum stel op ‘n gereelde basis VBO-kursusse beskikbaar deur middel van Communitas, Excelsus, Sinodes en ander diensverskaffers. Hugenote Kollege se MyNotes elektroniese platvorm stel aanlyn VBO-kursusse beskikbaar. Die riglyn is dat leraars ten minste 150 VBO-punte in ‘n driejaarsiklus verdien. VBO-punte word op die NG Kerk Databasis geregistreer.

wes-kaapland taakspan

Voorsitter:
Alwyn Carstens

Ondervoorsitter:
Sulet Brümmer

VBO-koördineerder
Bridget Leibbrandt

Lede:
Andri Eloff
Anje Zeeman
Elzanne van der Westhuizen
Eugene Malan
Guillaume Smit
Jako van Dyk
Jannie Engelbrecht
Johann Winterbach
Lizette Viviers
Marileen Steyn
Piet Retief
Rudolph Scharneck
Samantha Chamberlain
Sarize Retief